Producţie

Activitatea principală a lui NECSAR SERVICE de producţie în agricultură, o reprezintă în majoritatea cazurilor, cultura de camp a prăşitoarelor, păioaselor, a plantelor tehnice sau a plantelor furajere. Ansamblul de procese şi măsuri adoptate în sensul obţinerii unui produs reprezintă o tehnologie specifică.

Produsul final, în cazul activităţii fermei, este producţia agricolă reprezentată de cantitatea de seminţe uniforme calitativ (grâu, porumb, floarea soarelui, rapiţa, soia, etc), în cazul în care sunt destinate procesării industriale, sau de masă vegetală destinată furajării septelului.

La finalizarea produsului, este livrat direct către client căruia i se asigură, după caz, transportul până la siloz. În cazul în care beneficiarul are în patrimoniu şi o fermă zootehnică, producţia vegetală (furajele, în acest caz) pot fi transportate către depozitul propriu de unde vor ieşi pe baza calculelor tehnologice.